Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  30d1aa7c4d3ba265fb2a.jpg CAU_TRUC_BAC_1.gif 10032017_14611.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Z790164977118_7b5ffac697d70beb254e1fe2fb70ef79.jpg Z790165578506_9e2e7a8b36c6115f6831348b2e2d4ca1.jpg Z790034434988_59baec9593bb053f0f7c502e6d190cd9.jpg IMG20170327171325.jpg Logothptumt2.swf Tai_xuong_3.jpg Tai_xuong_2.jpg Tai_xuong.jpg IMG20170113101600.jpg IMG20170113093643.jpg THok.mp3 270.jpg IMG_20161231_201141.jpg CTMN_tuan_20_THCS_okokok__qua.mp3 IMG20161206081257.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Kiên Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 (Mẫu 1-HD-SNV)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:53' 06-12-2012
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 147
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

  (Mẫu 1: HD-SNV)
  Tân Hiệp, ngày 13 tháng 12 năm 2012
  
  BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Năm 2012
  (Đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ)

  Họ và tên: ………………………………………; ngày, tháng, năm sinh: …………….;
  Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Hiệp A5, Tân Hiệp, Kiên Giang;
  Nhiệm vụ được phân công:
  Nhiệm vụ trong Đảng:
  Nhiệm vụ chính quyền:
  Công tác chính:
  Công tác kiêm nhiệm:
  Căn cứ Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 08/11/2012 của Tỉnh ủy Kiên Giang V/v chỉ đạo thực hiện tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, gắn với đánh giá cán bộ năm 2012;
  Thực hiện Công văn ngày 03/12/2012 của Đảng ủy xã Tân Hiệp A V/v chỉ đạo tự phê bình và phê bình năm 2012 cùng với Đại hội chi bộ;
  Bản thân tự nhận xét, đánh giá trước tập thể sư phạm về ưu điểm, khuyết điểm trên từng nội dung sau đây:
  I/ ƯU ĐIỂM:
  1/ Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
  1.1/ Nhiệm vụ trong Đảng:
  1.2/Nhiệm vụ chính quyền:
  a/ Công tác chính: (đánh giá theo bản ký cam kết thi đua)
  Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:
  Thực hiện quy chế chuyên môn:
  Thực hiện chương trình giảng dạy trong năm học:
  Thực hiện việc chấm- trả bài kiểm tra:
  Quản lý và đánh giá, xếp loại HS:
  Hồ sơ GV đạt loại: ............... ; Giờ dạy (có người dự) đạt loại: ........ .. (Đtb = ……);
  Chất lượng môn dạy (tính từ TB trở lên) đạt:
  Công tác bồi dưỡng HSG, khá:
  Công tác phụ đạo HS yếu:
  Công tác tuyên truyền mục tiêu GD … tới CMHS, HS:
  Các giải pháp trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy:
  Sáng kiến kinh nghiệm thực hiện:
  Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy:
  b/ Công tác kiêm nhiệm: (đánh giá theo nhiệm vụ đã quy định tại quy chế làm việc)
  2/ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
  Nhận thức, tư tưởng chính trị:
  Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:
  Việc giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh:
  Việc chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác:
  Tinh thần học tập nâng cao trình độ:
  Tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật:
  Tinh thần trách nhiệm trong công tác, tự phê bìnhvà phê bình:
  Đoàn kết, tác phong, quan hệ phối hợp công tác:
  Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:
  Việc chấp hành chính sách, pháp luật của vợ, chồng, con:
  II/ KHUYẾT ĐIỂM:
  1/ Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
  1.1/ Nhiệm vụ trong Đảng:
  1.2/Nhiệm vụ chính quyền:
  a/ Công tác chính:
  b/ Công tác kiêm nhiệm:
  2/ Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
  III/ SỨC KHỎE: (có đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công)
  IV/ TỰ PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ:
  (hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt; hoàn thành; chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ)
  V/ TỰ ĐÁNH GIÁ CHIỀU HƯỚNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN: (Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ cao hơn): tốt hơn, giữ mức, giảm.


  NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
  (ký tên)
  
  Tóm tắt nhận xét, đánh giá
  của tập thể lãnh đạo đơn vị cơ sở
  (ghi rõ ưu điểm, khuyết điểm; uy tín, sức khỏe;
  mức độ hoàn thành nhiệm vụ; chiều hướng triển vọng phát triển)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tân Hiệp A, ngày tháng 12 năm 2012
  Hiệu trưởng  Đinh Thị Thanh
  
  
   
  Gửi ý kiến