Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  30d1aa7c4d3ba265fb2a.jpg CAU_TRUC_BAC_1.gif 10032017_14611.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Z790164977118_7b5ffac697d70beb254e1fe2fb70ef79.jpg Z790165578506_9e2e7a8b36c6115f6831348b2e2d4ca1.jpg Z790034434988_59baec9593bb053f0f7c502e6d190cd9.jpg IMG20170327171325.jpg Logothptumt2.swf Tai_xuong_3.jpg Tai_xuong_2.jpg Tai_xuong.jpg IMG20170113101600.jpg IMG20170113093643.jpg THok.mp3 270.jpg IMG_20161231_201141.jpg CTMN_tuan_20_THCS_okokok__qua.mp3 IMG20161206081257.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Kiên Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KIEM TRA TA 6-Lan 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trí Hiếu
  Ngày gửi: 20h:32' 13-04-2017
  Dung lượng: 196.1 KB
  Số lượt tải: 76
  Số lượt thích: 0 người
  PHU QUOC TRAINING & EDUCATION DEPARTMENT
  HON THOM PRIMARY & SECONDARY SCHOOL
  Week: Lesson: THE FOURTH TEST
  Period: 95 Subject: ENGLISH
  Preparing date: / / 2017 Class: 6
  Teaching date: / / 2017 Time allocated: 45 Minutes

  I. Objectives:
  Teacher checks Ss’ knowledge from unit 10 and unit 11. Ss’ practice some model sentences, review vocabulary and structures.
  II. Matrix:

  Part/ Section/
  Q. Numbers
  Q. levels
  
  Text types/ Materials/ Situations
  Language sub-skills
  Question Types
  
  
  
  Know
  
  Com
  Low
  App
  Hi
  App
  
  
  
  
  I. Listening
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (
  (


  (

  (
  


  (
  (

  (

  (
  

  
  Noun
  //
  //
  //
  //
  T
  F
  T
  F
  Mountain
  Twenty
  Nice
  Wireless TV
  Listen, tick and circle
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  4
  4
  
  
  
  
  
  
  II. Pronunciation
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  
  (
  (
  


  (
  (
  
  
  
  / a :/
  / əe /
  / əe /
  / a :/
  
  happy
  back
  nature
  that
  
  MCQ
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 1
  2
  2
  
  
  
  
  
  
  III. Language focus
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  Q. 6
  Q. 7
  Q. 8
  
  (


  (


  (
  (
  

  (
  (


  (


  
  (
  
  
  Adjective
  Connective
  Modal verb
  Noun
  Modalverb
  Conditional sentences
  Connectives
  Preposition
  
  friendly
  but
  mustn’t
  cartoon
  might
  If
  because
  next
  
  MCQ
  
  No. of items: 8
  Mark allocated: 2
  4
  3
  1
  
  
  
  
  
  IV. Reading:
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  Q. 5
  

  (

  (
  
  (

  (

  
  


  
  Adjective
  Noun
  //
  //
  
  angry
  tennis
  schoolbag
  villa
  Read and complete

  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 1
  1
  3
  1
  
  
  
  
  
  V. Reading:
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  
  (

  

  (

  (
  


  (
  


  
  Yes/No Question
  Wh-Question
  //
  Yes/No Question
  

  
  Read and answer questions

  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2
  1
  2
  1
  
  
  
  
  
  VI. Writing:
  Q. 1
  Q. 2
  Q. 3
  Q. 4
  
  
  (
  (

  


  (

    (
  
  Condtional sentenes
  //
  Simple Future
  //
  

  
  Rewrite sentences and answer about you
  
  No. of items: 4
  Mark allocated: 2
  
  2
  1
  1
  
  
  
  
  Total items: 33
  Total marks: 10
  12
  16
  4
  1
  
  
  
  
  
  III. Contents: ANSWERS & MARKS
  (ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM)
  A.LISTENING: (2,0 points)
  I-a.Listen and tick true (T) or false (F): (1 pt)
  ( tapescript- Unit 10 –Getting Started-1.Listen and read )
  - Every corrected sentence is 0,25 pt
  - Total sentences are 1,0 pt
  1. T 2.F 3.T 4.F
  I-b. Listen and write the missing words: (1 pt)
  5.C 6.B 7.A 8.C
  B. USE OF ENGLISH
  II- Find the word which has a different sound in the underlined part: (1pt)
  - Every corrected sentence is 0,25 pt
  - Total sentences are 1,0 pt
  1.D 2.C 3.B 4.A
  III-Choose the best answer by circling A, B,
   
  Gửi ý kiến