Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lop_3.png Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Z1242751947375_66e0c057dbd7834640134a2cd15888b5.jpg IMG_20181020_125807.jpg IMG_20190127_230449.jpg Z1215775633012_1877b08efa18822e2174326566cfc430.jpg Z1182136215229_d2bf54b522da277531a82d6d4ed4e2ff.jpg IMG_20181020_123139.jpg 22547805_555502524780988_585550995_n.jpg 22237474_547304478934126_386122056_n.jpg 21903642_539973436333897_524659684_n.jpg 21291165_531372430527331_2110845612_n.jpg 14826298_373707999627109_73832355_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv WP_20170526_002.jpg AT.jpg Can_ban_Cong_phap_P1__Tai_lieu_Vo_thuat_co_truyen_Viet_Nam.flv 88ab5b9343b5acebf5a4.jpg 206ee33873319c6fc520.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Kiên Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Trần Thanh Toàn (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:09' 07-08-2010
  Dung lượng: 1.8 MB
  Số lượt tải: 186
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 9
  Giáo án điện tử tin học lớp 11
  (2 tiết)
  1. Rẽ nhánh
  Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu các tình huống sau nhé!
  ừm, để tớ nghĩ đã.
  Nếu ngày mai mưa thì tớ nghỉ.
  à! Nếu ngày mai mưa thì tớ nghỉ, nếu không mưa thì tớ đến nhà cậu học nhé.
  Này, ngày mai cậu có đi học nhóm không?
  Nếu ... thì
  Nếu . thì., nếu không thì .
  Cấu trúc dùng để mô tả các mệnh đề có dạng như trên gọi là
  cấu trúc rẽ nhánh.
  Ví dụ: Giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 (a?0)
  Hãy nêu các bước giải phương trình bậc hai?
  Nhập hệ số a,b,c
  Tính Delta=b2 - 4ac
  Nếu Delta âm thì thông báo PT vô nghiệm, ngược lại tính và đưa ra nghiệm.

  Các em hãy vẽ sơ đồ thuật toán giải phương trình bậc 2 (với a?0)
  Sau khi tính Delta, tuỳ thuộc vào giá trị Delta, một trong hai thao tác sẽ thực hiện.
  Nhập a, b, c
  Tính Delta = b2 - 4ac
  Kiểm tra
  Delta < 0
  Tính và đưa ra nghiệm
  Thông báo vô nghiệm
  Kết thúc
  Sai
  Đúng
  IF <Điều kiện> THEN ;
  Điều kiện
  Đúng

  Câu lệnh

  Nếu <điều kiện> đúng thì được thực hiện,
  sai bị bỏ qua.
  Sai
  a. Dạng thiếu

  Câu lệnh

  Đúng

  Câu lệnh

  Điều kiện
  Điều kiện
  2. Câu lệnh IF - THEN
  - Điều kiện là biểu thức quan hệ hoặc biểu thức lôgic.
  - Câu lệnh là một lệnh của TP.
  Trong đó:
  Ví dụ:
  IF a mod 2=0 THEN Writeln(` a la so chan`);
  b. Dạng đủ
  IF <Điều kiện> THEN ELSE ;
  Điều kiện
  Đúng

  Câu lệnh 1

  Sai

  Câu lệnh 2

  Nếu <điều kiện> đúng thì được thực hiện,
  ngược lại thì được thực hiện.
  Điều kiện

  Câu lệnh 1


  Câu lệnh 2

  Điều kiện

  Câu lệnh 1

  Điều kiện
  Ví dụ:
  IF a mod 2=0 THEN Writeln(`a là so chan`)
  ELSE Writeln(`a la so le`);
  Hãy dùng câu lệnh IF - THEN viết lệnh để xét các trường hợp của DELTA
  IF Delta<0 THEN Writeln(`Phương trình vô nghiệm`)
  ELSE
  X1:= (-B + SQRT(Delta))/(2*A);
  X2:= (-B - SQRT(Delta))/(2*A);
  Writeln(` Nghiem X1= `, X1:5:1);
  Writeln(` Nghiem X2= `, X2:5:1);

  3. Câu lệnh ghép
  Trong TP cho phép gộp nhiều câu lệnh thành một câu lệnh gọi là câu lệnh ghép, có dạng:
  BEGIN
  < Các câu lệnh>;
  END;
  IF Delta<0 THEN Writeln(`Phương trình vô nghiệm`)
  ELSE
  BEGIN
  X1:= (-B + SQRT(Delta))/(2*A);
  X2:= (-B - SQRT(Delta))/(2*A);
  Writeln(` Nghiem X1= `, X1:5:1);
  Writeln(` Nghiem X2= `, X2:5:1);
  END;
  Ví dụ:
  Program GPTB2;
  Uses crt;
  Var . . . ;
  BEGIN
  . . . Nhập vào 3 hệ số a,b,c .. .

  Delta :=. . .;
  Readln;
  END.
  Nếu Delta<0 thì Writeln(`PTVN`)
  ngược lại Tính và in nghiệm;
  4. Một số ví dụ
  Em hãy hoàn thiện chương trình giải phương trình bậc 2 (a?0) theo dàn ý sau:
  Ví dụ 1:
  Hãy xác định Input và Output của bài?
  Ví dụ 2: Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết 4 nhưng không chia hết cho 100.
  Input: Nhập N từ bàn phím.
  Output: Đưa số ngày của năm N ra màn hình.
  Nếu N chia hết cho 400 hoặc N chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100
  thì In ra số ngày của năm nhuận là 366,
  ngược lại In ra số ngày là 365
  Em hãy khai báo biến cho bài toán trên?
  Viết điều kiện:
  Nếu N chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100
  thì nhận số ngày của năm nhuận, ngược lại nhận số ngày của năm thường.
  Nhập vào NĂM cần tính số lượng ngày
  In ra kết quả?
  Hãy nhớ
  Cấu trúc mô tả các mệnh đề:
  "Nếu . thì."
  "Nếu . thì .ngược lại."
  gọi là cấu trúc rẽ nhánh.
  ? Lệnh rẽ nhánh dạng thiếu
  ? Lệnh rẽ nhánh dạng đủ
  Câu lệnh ghép
  BEGIN
  ;
  END;
  IF <điều kiện> THEN ;
  IF <điều kiện> THEN
  ELSE ;
   
  Gửi ý kiến