Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lop_3.png Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Z1242751947375_66e0c057dbd7834640134a2cd15888b5.jpg IMG_20181020_125807.jpg IMG_20190127_230449.jpg Z1215775633012_1877b08efa18822e2174326566cfc430.jpg Z1182136215229_d2bf54b522da277531a82d6d4ed4e2ff.jpg IMG_20181020_123139.jpg 22547805_555502524780988_585550995_n.jpg 22237474_547304478934126_386122056_n.jpg 21903642_539973436333897_524659684_n.jpg 21291165_531372430527331_2110845612_n.jpg 14826298_373707999627109_73832355_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv WP_20170526_002.jpg AT.jpg Can_ban_Cong_phap_P1__Tai_lieu_Vo_thuat_co_truyen_Viet_Nam.flv 88ab5b9343b5acebf5a4.jpg 206ee33873319c6fc520.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Kiên Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phòng Gd Và Đt Huyện An Biên
  Ngày gửi: 08h:42' 12-09-2012
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 172
  Số lượt thích: 0 người
  Câu h?i ki?m tra bài cu

  So sánh đi?m gi?ng và khác nhau c?a t? bào bi?u bì v?y hành và t? bào th?t qu? cà chua?

  *Giống nhau:Đều coù maøng, nhaân, tế baøo chất.
  *Khaùc nhau:
  Tế baøo biểu bì vảy haønh coù hình ña giaùc daøi, xếp saùt nhau.
  Tế baøo thịt quả caø chua hình trứng, caùc tế baøo rời.
  BÀI 7
  CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
  1.Hình d?ng và kích thu?c c?a t? bào
  a/Hình d?ng:
  Tế bào
  ?
  Trong cùng 1 co quan có nhi?u lo?i t? bào khác nhau
  VD:Rễ cây g?m các t? bào biểu bì, lông hút, mạch rây, mạch gỗ,..
  Hình đa giác
  Hình cầu
  Hình sao
  Hình sợi
  * K?T LU?N
  T?t c? các co quan cu? th?c v?t ( rễ, thân,lá,.) đ?u đu?c c?u t?o b?ng t? bào
  T? bào có nhi?u hình d?ng khác nhau: hình tr?ng, dđa giác, cầu,...
  b/ Kích thu?c
  * K?T LU?N
  -T? bào th?c v?t có kích thu?c khác nhau
  VD:
  + Kích thu?c r?t nh? nhu: T? bào mô phân sinh ng?n, bi?u bì v?y hành,.
  + Kích thu?c l?n nhu :T? bào s?i gai, tép bu?i,.
  2. Cấu tạo tế bào.
  Vaùch tế bào
  Màng sinh chất
  Chất tế bào
  nhân
  Không bo
  Lục lạp
  Vaùch tế bào bên cạnh
  * K?T LU?N
  T? bào g?m có.
  + Vách t? bào:Làm cho t? bào có hình d?ng nh?t dđ?nh
  + Màng sinh ch?t: Bao b?c ngoài ch?t t? bào
  + Ch?t t? bào: ch?a các bào quan nhu l?c l?p (ch?a di?p l?c )
  + Nhân: Di?u khi?n ho?t đ?ng s?ng c?a t? bào
  + Không bào:Ch?a d?ch t? bào.


  3. Moâ
  Trong cùng 1 mô các tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau
  Tế bào ở các mô khác nhau có hình dạng, cấu tạo không giống nhau
  * KẾT LUẬN
  - Moâ laø một nhoùm tế baøo coù hình dạng, cấu tạo giống nhau. Cuøng thực hiện một chức năng rieâng.
  - Thực vật coù caùc loại moâ sau: Moâ mềm, moâ bì, moâ dẫn, moâ tiết,…
  ĐÁNH DẤU X VÀO CÂU ĐÚNG
  1/Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?
  a.Vách tế bào, màng sinh chất, nhân
  b. Vách tế bào, không bào, nước
  c. Chất tế bào, không bào
  d. Câu a và c đúng
  X
  2/chức năng của nhân là?
  Chứa các bào quan
  b.Điều khiển hoạt động sống của tế bào
  c. Làm cho tế bào có hình dạng nhất định
  d. Chứa dịch tế bào
  X
  DẶN DÒ:
  Học bài, soạn trước bài 8: "SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA TẾ BÀO"
  -Vẽ hình 8.1-8.2 SGK vào vở.
  T
  H
  Ư
  C
  V
  Â
  T
  B
  A
  O
  N
  N
  T
  Â
  Ê
  H
  K
  H
  Ô
  N
  B
  G
  A
  O
  A
  N
  G
  S
  I
  N
  H
  C
  H
  Â
  T
  C
  M
  T
  T
  Â
  H
  B
  Ê
  O
  A
  T
  Ê
  T
  Ê
   
  Gửi ý kiến