Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lop_3.png Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Z1242751947375_66e0c057dbd7834640134a2cd15888b5.jpg IMG_20181020_125807.jpg IMG_20190127_230449.jpg Z1215775633012_1877b08efa18822e2174326566cfc430.jpg Z1182136215229_d2bf54b522da277531a82d6d4ed4e2ff.jpg IMG_20181020_123139.jpg 22547805_555502524780988_585550995_n.jpg 22237474_547304478934126_386122056_n.jpg 21903642_539973436333897_524659684_n.jpg 21291165_531372430527331_2110845612_n.jpg 14826298_373707999627109_73832355_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv WP_20170526_002.jpg AT.jpg Can_ban_Cong_phap_P1__Tai_lieu_Vo_thuat_co_truyen_Viet_Nam.flv 88ab5b9343b5acebf5a4.jpg 206ee33873319c6fc520.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Kiên Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Hội thi hái hoa dân chủ khối 6

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Hội Sơn
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:21' 05-04-2011
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 52
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng ngày nhà giáo
  Việt Nam 20 - 11- 2010
  Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp!
  Hội thi
  Hái hoa chất lượng
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  13
  12
  11
  10
  9
  8
  14
  23
  22
  21
  20
  19
  18
  17
  16
  15
  24
  30
  29
  28
  27
  26
  25
  40
  39
  38
  36
  35
  34
  33
  32
  31
  41
  50
  51
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  60
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  49
  37
  Toán
  Câu hỏi 1: Tập hợp các số tự nhiên
  gồm bao nhiêu phần tử?
  Đáp án: Tập hợp các số tự nhiên
  Có vô số phần tử
  Lịch Sử
  Câu hỏi 2: Nêu tên các quốc gia
  cổ đại phương Đông?
  Đáp án:
  Ai CËp ,L­ìng Hµ,
  Ên §é, Trung Quèc


  ngữ Văn
  C©u hái 3: KÓ tªn c¸c truyÖn thuéc thÓ lo¹i v¨n
  häc d©n gian mµ em ®· ®­îc häc tõ ®Çu n¨m ®Õn
  nay ?
  Đáp án
  Con Rồng cháu Tiên. Bánh chưng, bánh giày.
  Thánh Gióng. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
  Sự tích Hồ Gươm. Thạch Sanh.
  Em bé thông minh. Cây bút thần.
  Ông lão đánh cá và con cá vàng Treo biển
  ếch ngồi đáy giếng. Thầy bói xem voi.
  Chân, tay, tai, mắt, miệng. Lợn cưới áo mới.
  Đeo nhạc cho mèo.


  địa lý
  Câu hỏi 4: Thế nào là Đường kinh
  tuyến?
  Đáp án: Đường kinh tuyến là đường nối liền
  2 điểm cực Bắc và Cực Nam trên bề mặt
  quả địa cầu có độ dài bằng nhau.


  Sinh
  Câu hỏi 5: Hãy nêu những đặc
  điểmchung của thực vật?
  Đáp án:
  Đặc điểm chung của thực vật:
  - Có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.
  - Phần lớn không có khả năng di chuyển.
  - Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.


  Vật lý
  C©u hái 6: H·y cho biÕt dông cô dïng
  ®Ó ®o ®é dµi ? ®¬n vÞ ®o ®é dµi ?
  Đáp án: Thước, Mét (m)


  Toán
  Câu hỏi 7: Có bao nhiêu số nguyên tố
  chẵn?Đó là số nào?
  Đáp án: Chỉ có 1 số nguyên tố chẵn.
  Đó là số 2.
  Lịch Sử
  Câu hỏi 8: Kể tên những công trình
  kiến trúc của các quốc gia cổ đại
  Phương Đông ?
  Đáp án: Kim Tù th¸p ( Ai cËp),
  V¹n LÝ tr­êng thµnh (Trung Quèc)


  ngữ Văn
  C©u hái 9: H·y kÓ tãm t¾t mét c©u
  chuyÖn mµ em thÝch ( trong phÇn
  v¨n häc d©n gian).
  Đáp án: HS tự chọn và kể 1 câu
  chuyện trong số các truyện kể trên


  địa lý
  Câu hỏi 10: Trái Đất nằm vị trí thứ
  mấy trong hệ Mặt Trời?
  Đáp án: Trái đất nằm ở vị trí thứ 3
  trong hệ Mặt trời tính từ Mặt trời
  đi xa dần.


  Sinh
  Câu hỏi 11: Cõy xanh cú kh? nang
  t?ng h?p du?c ch?t h?u co l do dõu?
  Đáp án: Nhờ ánh sáng mặt trời và chất
  diệp lục trong lá, cây xanh có khả năng
  tạo ra chất hữu co từ nước, muối khoáng
  trong đất, khí cacbonictrong không khí


  Vật lý
  C©u hái 12: Gia ®×nh nh©n cã 5 ng­êi.
  Mçi ng­êi tiªu thô trung b×nh 0.1m3
  n­íc mçi ngµy.ThÓ tÝch mµ gia ®×nh
  nh©n tiªu thô hÕt trong mét tuÇn
  (7 ngµy) lµ bao nhiªu?
  Đáp án: V = 3,5


  Toán
  Câu hỏi 13:Tập hợp các số chẵn từ 0
  đến 2010 có gồm bao nhiêu phần tử?
  Đáp án:
  Tập hợp các số chẵn từ 0 đến 2010 có:
  (2010-0):2+1 =1006 ( phần tử)
  Lịch Sử
  Câu hỏi 14: Nhạc cụ điển hỡnh của
  cư dân Văn Lang là gì?
  Đáp án:
  Trèng §ång, chiªng, khÌn


  ngữ Văn
  C©u hái 15:ThÕ nµo lµ truyÖn ngô ng«n?
  Trong c¸c truyÖn ngô ng«n ®· häc em
  thÝch nhÊt lµ truyÖn nµo? V× sao?
  Đáp án: Là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc
  văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồvật hoặc
  về chính con người để nói bóng gió, kín đáo
  chuyện con người, nhăm khuyên nhủ, răn dạy
  người ta bài học nào đó trong cuộc sống.


  địa lý
  Câu hỏi 16:
  Thế nào là đường vĩ tuyến?
  Đáp án: Đường vĩ tuyến là những
  vòng tròn trên quả địa cầu vuông
  góc với các đường kinh tuyến và
  có độ dài không bằng nhau.


  Sinh
  Câu hỏi 17: Thõn cõy xuong r?ng cú nh?ng d?c
  di?m no thớch nghi v?i d?i s?ng khụ han?
  Đáp án: Thân cây xương rồng biến dạng thành
  thân mọng nước để dữ trử nước từ những cơn
  mưa và sương đêm để sử dung vào những lúc khô
  hạn ,rễ không hút được nước . Bên cạnh đó lá cây
  xương rồng biến thành gai để giảm bớt sự thoát
  hơi nước.


  Vật lý
  C©u hái 18: H·y cho biÕt dông cô
  ®o khèi l­îng? ®¬n vÞ ®o khèi l­îng?
  Dáp án:
  Cân. Kilôgam(kg)


  Toán
  Câu hỏi 19: Các số nào sau đây vừa
  chia hết cho 2 và cho 5:
  2010; 3575, 488, 5001, 13720?
  Đáp án: Các số vừa chia hết cho 2 và
  cho 5 là: 2010; 13720 .
  Lịch Sử
  Câu hỏi 20: Trong cuộc kháng chiến
  chống Tần ai là người có công nhất ?
  Đáp án: Trong cuéc kh¸ng chiÕn
  chèng TÇn ng­êi cã c«ng nhÊt là
  Thôc Ph¸n.


  ngữ Văn
  C©u hái 21: Em h·y kÓ tªn c¸c kiÓu
  v¨n b¶n th­êng gÆp? §Çu n¨m ®Õn
  nay ta ®ang häc kiÓu v¨n b¶n nµo?
  Đáp án: Các kiểu văn bản thường gặp:
  Tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh,
  nghị luận, hành chính công vụ.


  địa lý
  Câu hỏi 22: Bản đồ là gì?
  Đáp ỏn: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ
  trên trang giấy, tương đối chính xác
  Về một khu vực hay toàn bộ bề mặt
  Trái đất.


  Sinh
  Câu hỏi 23: T? bo th?c v?t g?m nh?ng
  thnh ph?n chớnh no? Tớnh ch?t s?ng
  c?a t? bo th? hi?n ? nh?ng di?m no?
  Đáp án: * Tế bào thực vật gồm những
  thành phần chính:Vách tế bào; Màng sinh chất;
  Chất TB; Nhân; Không bào
  *Tính chất sống của tế bào được thể hiện ở
  sự lớn lên và phân chia của tế bào.


  Vật lý
  C©u hái 24: Trªn gãi kÑo cã ghi 480g.
  Con sè ®ã cho ta biÕt ®iÒu g×?
  Đáp án: Chỉ khối lượng kẹo ở trong gói


  Toán
  Câu hỏi 25: Tìm các ước của số 42 ?
  Đáp án: Ta có 42 = 2.3.7
  =>Các ước của 42 là 1;2;3;6;7;14;21;42
  Lịch Sử
  Câu hỏi 26: Trống Đồng là vật tượng
  trương cho nền văn minh nào?
  Đáp án:
  V¨n minh V¨n Lang - ¢u L¹c.


  ngữ Văn
  C©u hái 27: TruyÖn c­êi lµ g× ? KÓ tªn c¸c
  truyÖn c­êi trong ch­¬ng tr×nh Ng÷ v¨n líp 6.
  Đáp án:Truyện cười: Là truyện kể về những
  hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm
  tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những
  thói hư, tật xấu trong xã hội.
  Các truyện cười: Treo biển, Lợn cưới, áo mới,
  Đẽo kày giữa đường.


  Sinh
  Câu hỏi 28: Vỡ sao quang h?p v hụ h?p l
  2 quỏ trỡnh trỏi ngu?c nhau nhung l?i cú
  quan h? ch?t ch? v?i nhau?
  Đáp án: - Quang hợp thu năng lượng để chế tạo
  chất hữu cơ, hô hấp lại phân giải chất hữu cơ để
  giải phóng năng lượng.
  -Quang hợp nhả ra khí oxi dùng cho hô hấp, ngược
  lại hô hấp thải ra khí cacbonic cần cho quang hợp.


  địa lý
  Câu hỏi 29: Phương hướng trên bản
  đồ được quy ước như thế nào?
  Đáp ỏn:
  +Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc,
  đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam.
  +Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc,
  đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng Nam.


  Vật lý
  C©u hái 30: Lùc kÕ dïng ®Ó lµm g×?
  Mét em häc häc sinh cã khèi l­îng
  36kg th× träng l­äng cña häc sinh
  ®ã lµ bao nhiªu?
  Đáp án: Lực kế dùng để đo lực:
  P = 10.36 = 360N


  Toán
  Câu hỏi 31: Tìm ưCLN(30,60,180)?
  Đáp án: ưCLN(30,60,180) =180
  Lịch Sử
  Câu hỏi 32: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà
  Trưng bùng nổ vào năm nào ?
  Đáp án:
  N¨m 1940.


  ngữ Văn
  C©u hái 33: Cã thÓ gi¶i thÝch nghÜa
  cña tõ b»ng nh÷ng c¸ch chÝnh nµo ?
  Cho vÝ dô ?
  Đáp án: Có thể giải thích nghĩa của từ
  bằng 2 cách chính sau:
  - Trình bày khái niệm mà từ biểu thị
  - Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái
  nghĩa với từ cần giải thích.


  Sinh
  Câu hỏi 34: Cú th? xỏc d?nh du?c
  tu?i c?a cõy g? b?ng cỏch no?
  Đáp án: Có thể xác định được tuổi của
  cây gỗ bằng cách: Đếm số vòng gỗ sáng
  hoặc sẫm có thể xác định được tuổi của
  cây( 1 vòng = 1 năm = 1 tuổi)


  địa lý
  Câu hỏi 35: Sự vận động của Trái
  Đất quay quanh trục sinh ra những
  hệ quả gì?
  Đáp ỏn: - Hiện tượng ngày và đêm.
  Sự chênh lệch hướng của các vật khi
  chuyển động trên bề mặt Trái Đất.


  Vật lý
  C©u hái 36: ThÕ nµo gäi lµ lùc?
  иp ¸n: T¸c dông ®Èy, kÐo


  Toán
  Câu hỏi 37: Tìm x biết 2x + 3 = 41
  Đáp án: Ta có 2x + 3 = 41
  <=> 2x = 41 -3 <=> x = 19
  Lịch Sử
  Câu hỏi 38: Sau khi Trưng Trắc lên
  làm vua quyết định đóng đô ở đâu?
  Đáp án: ë Mª Linh.


  ngữ Văn
  C©u hái 39: ThÕ nµo lµ danh tõ ? Danh
  tõ ®­îc ph©n thµnh mÊy lo¹i lín?
  LÊy vÝ dô?
  Đáp án: Danh từ là những từ chỉ người, vật,
  hiện tượng, khái niệm.Danh từ được chia làm
  2 loại lớn: Danh từ chỉ sự vật và danh từ chỉ
  đơn vị. VD: Nhà, sách, Mai, Hồng,Mưa, nắng,..


  Sinh
  Câu hỏi 40: T?i sao ph?i thu ho?ch
  cỏc cõy cú r? c? tru?c khi chỳng ra
  hoa?
  Đáp án: Phải thu hoạch các cây có rễ củ
  trước khi chúng ra hoa vì: Nếu không thu
  hoạch thì khi ra hoa tạo quả cây sẽ sử dụng
  hết lượng chất dữ có trong rễ củ.


  địa lý
  Câu hỏi 41: Thời gian Trái Đất
  quay một vòng quanh trục?
  Đáp án: Trái Đất quay một vòng
  quanh trục hết 24 giờ


  Vật lý
  C©u hái 42: Mét qu¶ cÇu ®­îc gi÷ yªn
  b»ng mét sîi d©y treo. Hái nh÷ng vËt
  nµo ®· t¸c dông lùc lªn qu¶ cÇu?
  Đáp án:- Trái đất và sợi dây đã tác dụng
  lực lên quả cầu.
  Lực hút của trái đất và lực căng của sợi
  dây cân bằng nhau kết quả là quả cầu
  đứng yên.


  Toán
  Câu hỏi 43:
  Khi nào thì AM + MB = AB ?
  Đáp án: Khi M nằm giữa A và B
  thì AM + MB = AB ?
  Lịch Sử
  Câu hỏi 44: Lí Bí còn có tên gọi nào
  khác? Quê ở đâu ?
  Đáp án: Lý B«n, quª ë Th¸i B×nh


  ngữ Văn
  C©u hái 45: Côm danh tõ lµ g×?
  CÊu t¹o ®Çy ®ñ cña côm danh tõ gåm
  mÊy phÇn?
  Đáp án: Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do
  danh từ và 1 số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.
  Cấu tạo đầy đủ của cụm danh từ có 3 phần:
  Phần trước, phần trung tâm và phần sau.


  Sinh
  Câu hỏi 46: Thõn sinh tru?ng du?c di
  v to ra l do dõu?
  Đáp án: - Thân cây dài ra do sự phân
  chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
  - Thân cây to ra do sự phân chia tế
  bào ở 2 tầng phát sinh.


  địa lý
  Câu hỏi 47: Nêu hệ quả của Trái
  Đất quay quanh Mặt Trời?
  Đáp án: - Hiện tượng các mùa.
  - Hiện tượng ngày đêm dài,
  ngắn theo mùa.


  Vật lý
  C©u hái 48: Quan s¸t mét viªn phÊn r¬i
  xuèng mÆt ®Êt, mét häc sinh nhËn xÐt:
  Viªn phÊn hót tr¸i ®Êt. Theo em nhËn xÐt
  ®ã ®óng hay sai?
  Đáp án:
  Sai, vì trái đất và viên
  phấn đã hút lẫn nhau.


  Toán
  Câu hỏi 49: Qua 3 điểm thẳng hàng
  ta vẽ được bao nhiêu đường thẳng?
  Đáp án: Qua 3 điểm thẳng hàng
  ta vẽ được 1và chỉ 1 đường thẳng.
  Lịch Sử
  Câu hỏi 50: Kể tên những vị anh hùng(ít nhất 5
  vị anh hùng) đã giương cao ngọn cờ đấu tranh
  chống Bắc thuộc giành độc lập cho Tổ Quốc ?
  иp ¸n
  Hai Bµ Tr­ng (Tr­ng Tr¾c, Tr­ng NhÞ)
  Bµ TriÖu( TriÖu ThÞ Trinh) - Phïng H­ng
  TriÖu Quang Phôc. - Mai Thóc Loan.
  Khóc Thïa Dô. - D­¬ng §×nh NghÖ.
  Ng« QuyÒn - Lý BÝ.


  ngữ Văn
  C©u hái 51: Sè tõ vµ l­îng tõ kh¸c
  nhau ë chç nµo? lÊy vÝ dô?
  Đáp án: Số từ là những từ chỉ số lượng và
  thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật,
  số từ thường đứng trước danh từ, Khi biểu thị
  thứ tự, số từ đứng sau danh từ.
  Ví dụ: Hai con gà, mười con trâu...


  Sinh
  Câu hỏi 52: Sinh v?t du?c phõn chia
  lm m?y gi?i chớnh?
  Đáp án: Sinh vật được phân chia
  làm 5 giới chính: giới khởi sinh,
  giới nguyên sinh, giới nấm, giới
  thực vật, giới động vật.


  địa lý
  Câu hỏi 53: Nguyên nhân nào sinh
  ra các mùa?
  Đáp ỏn: Khi chuyển động trên quỹ đạo Mặt
  trời, độ nghiêng của trục Trái Đất thay đổi
  nên Trái Đất lần lượt ngả nửa cầu Bắc và
  nửa cầu Nam về phía Mặt Trời.


  Vật lý
  C©u hái 54: Mét häc sinh ®¸ qu¶ bãng
  cao su ®ang n»m yªn trªn mÆt ®Êt.
  ĐiÒu g× ®· x¶y ra sau ®ã?
  Đáp án:
  Quả bóng vừa biến đổi chuyển động,
  vừa bị biến dạng.


  Toán
  Câu hỏi 55: Phát biểu định nghĩa
  đoạn thẳng AB?
  Đáp án: Đoạn thẳng AB là hình gồm
  hai điểm A và B và tất cả các điểm
  nằm giữa hai điểm đó?
  Lịch Sử
  Câu hỏi 56: Kể một số truyền thuyết
  về thời kì đầu dựng Nước và giữ Nước
  của các vua Hùng thời đại Hùng Vương?
  Đáp án: Con Rång ch¸u Tiªn,
  Sơn Tinh, Thñy Tinh, Th¸nh Giãng,
  B¸nh ch­ng, b¸nh dµy...


  ngữ Văn
  C©u hái 57: Sau khi häc xong v¨n b¶n
  “ Õch ngåi ®¸y giÕng”, em rót ra ®­îc
  bµi häc g× cho b¶n th©n.
  Đáp án: Bài học rút ra từ văn bản
  " ếch ngồi đáy giếng":
  - Phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết
  - Không được chủ quan, kiêu ngạo.


  Sinh
  Câu hỏi 58: Lỏ cú nh?ng ch?c nang gỡ?
  Đáp án: Lá có những chức năng:
  - Lá có chức năng quang hợp,
  - Thoát hơi nước và hô hấp.


  địa lý
  Câu hỏi 59: Cấu tạo bên trong của
  Trái Đất gồm mấy lớp?
  Đáp ỏn: Trái Đất cấu tạo thành 3 lớp:
  Vỏ Trái Đất.
  Lớp trung gian.
  Lõi.


  Vật lý
  C©u hái 60: Träng lùc lµ g×?
  Träng lùc cã ph­¬ng chiÒu nh­ thÕ nµo?
  Đáp án: Trọng lực là lực hút trái đất
  lên một vật, có phương thẳng đứng và
  có chiều hướng về phía trái đất.


  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  14
  13
  12
  11
  10
  9
  20
  19
  18
  17
  15
  16
  Câu hỏi
  thách thức trí tuệ
  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 1: Đội thiếu niên tiền phong
  được sáng lập vào ngày tháng năm nào?
  Đáp án: Đội TNTP thµnh lËp vµo
  ngµy 15.5.1931.


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 2: Ch? d? nam h?c 2010 - 2011?
  Đáp án:
  Vâng lời Bác Hồ dạy
  Tiếp hào khí Thăng Long
  Xây dựng Đội vững mạnh
  Cùng tiến bước lên Đoàn


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 3: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 4: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 5: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 6: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 7: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 8: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 9: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 10: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 11: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 12: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 13: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 14: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 15: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 16: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 17: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 18: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 19: ?
  Đáp án:


  Thách thức
  trí tuệ
  Câu hỏi 20: ?
  Đáp án:


  Cuộc thi đến đây kết thúc!
  Kính chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ,
  hạnh phúc và thành đạt!
  Chúc các em Học Sinh học giỏi


   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓