Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lop_3.png Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Z1242751947375_66e0c057dbd7834640134a2cd15888b5.jpg IMG_20181020_125807.jpg IMG_20190127_230449.jpg Z1215775633012_1877b08efa18822e2174326566cfc430.jpg Z1182136215229_d2bf54b522da277531a82d6d4ed4e2ff.jpg IMG_20181020_123139.jpg 22547805_555502524780988_585550995_n.jpg 22237474_547304478934126_386122056_n.jpg 21903642_539973436333897_524659684_n.jpg 21291165_531372430527331_2110845612_n.jpg 14826298_373707999627109_73832355_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv WP_20170526_002.jpg AT.jpg Can_ban_Cong_phap_P1__Tai_lieu_Vo_thuat_co_truyen_Viet_Nam.flv 88ab5b9343b5acebf5a4.jpg 206ee33873319c6fc520.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Kiên Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kiểm điểm cá nhân năm 2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tân Hiệp A5
  Người gửi: Đinh Ngân Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:57' 12-12-2020
  Dung lượng: 134.0 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  Mẫu 3-HD/BTCTU
  ĐẢNG BỘ: THỊ TRẤN TÂN HIỆP
  CHI BỘ: KHU PHỐ ĐÔNG TIẾN
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  
  *
  Đông Tiến, ngày 10 tháng 12 năm 2020
  
  BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
  NĂM 2020

  Họ và tên: Đinh Thị Thanh Sinh năm: 1960
  Đơn vị công tác: đảng viên nghỉ hưu
  Chi bộ: khu phố Đông Tiến, thị trấn Tân Hiệp, Tân Hiệp, Kiên Giang
  Thực hiện Kế hoạch số -KH/ĐU thị trấn Tân Hiệp ngày / /2020 về việc chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý.
  Nay bản thân xin nghiêm túc kiểm điểm những ưu điểm và hạn chế trong năm qua trước tập thể chi bộ như sau:
  I. Về ưu điểm, kết quả đạt được:
  1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: Bản thân tôi luôn:
  - Về tư tưởng chính trị: Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  - Về phẩm chất đạo đức lối sống:
  Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể về thể hiện phong cách sống chân thành, tham gia các hoạt động xã hội, thực hành tiết kiệm trong cuộc sống thường nhật.
  Có lối sống lành mạnh; sống và làm việc trên tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, nơi cộng đồng dân cư; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, không đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.
  Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. Nghiêm túc chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương Quy định về những điều đảng viên không được làm.
  - Về ý thức tổ chức kỷ luật:
  Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.
  Thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.
  Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.
  - Về tác phong, lề lối làm việc:
  Sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
  - Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.
  Luôn giữ đoàn kết nội bộ; thực hiện dân chủ trong chi bộ dưới mọi hình thức. Luôn nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tiếp tục khẳng định xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, với chế độ ta.
  2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
  - Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể). Đóng Đảng phí đầy đủ; thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình.
  - Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.
  Khi được nhận nhiệm vụ làm thư ký của Tổ nhân dân tự quản. Bản thân đã phối hợp cùng tổ trưởng, tổ phó thực hiện nghiêm túc nội dung hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, góp phần vào việc xây dựng tình đoàn kết trong tổ, khu vực.
  - Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí: Duy trì việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo hợp lực đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
  - Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
  3. Việc thực hiện nhiệm vụ
   
  Gửi ý kiến