Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lop_3.png Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Z1242751947375_66e0c057dbd7834640134a2cd15888b5.jpg IMG_20181020_125807.jpg IMG_20190127_230449.jpg Z1215775633012_1877b08efa18822e2174326566cfc430.jpg Z1182136215229_d2bf54b522da277531a82d6d4ed4e2ff.jpg IMG_20181020_123139.jpg 22547805_555502524780988_585550995_n.jpg 22237474_547304478934126_386122056_n.jpg 21903642_539973436333897_524659684_n.jpg 21291165_531372430527331_2110845612_n.jpg 14826298_373707999627109_73832355_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv WP_20170526_002.jpg AT.jpg Can_ban_Cong_phap_P1__Tai_lieu_Vo_thuat_co_truyen_Viet_Nam.flv 88ab5b9343b5acebf5a4.jpg 206ee33873319c6fc520.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Kiên Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 9. Natural disaters

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Quách Minh Tuấn
  Ngày gửi: 22h:39' 11-05-2015
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  5
  Trường THCS Thị Trấn Thứ Ba
  GV : Quách Minh Tuấn
  Email: qminhtuan999@ gmail.com
  Let’s sing a song
  Warm up:
  Song: Auld Lang Syne
  Lời bài hát: Auld Lang Syne
  Should auld acquaintance be forgot, 
  and never brought to mind? 
  Should auld acquaintance be forgot, 
  and days of auld lang syne? 

  For auld lang syne, my dear, 
  for auld lang syne, 
  we`ll take a cup of kindness yet, 
  for auld lang syne. 
  Unit 8: Celebrations
  Language Focus (3; 4)
  -> Although he is sick, he goes to school.
  although /

  I. Model Sentences.
  He is sick but he goes to school .
  -> He goes to school although he is sick.
  Use:
  To combine two clauses.
  position:
  “Before” or “after” the main clause .
  * Adverb clause of concession
  Meaning:
  (Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ).
  + a clause
  mặc dù ... nhưng ... / Mặc dù / ...
  though /
  even though
  main clause
  clause
  Note:
  II. Practice.
  Join the sentences. Use the words in brackets. (L.F3)
  a.
  - Thu Ha is not satisfied with her preparations for Tet. Thu Ha has decorated her house and made plenty of cakes. (even though)
  Ex:
  =>Thu Ha is not satisfied with her preparations for Tet even though she has decorated her house and made plenty of cakes.
  => Even though Thu Ha has decorated her house and made plenty of cakes, she is not satisfied with her preparations for Tet.
  II. Practice.
  Join the sentences. Use the words in brackets. (L.F3)
  b.
  - We do not have a Mother’s day in Viet Nam. Dad and I have special gifts and parties for mom on 8th March every year. (although)
  - We went to Ha Noi to watch the parade on National Day. We live in Nam Dinh. (even though)
  c.
  - Many tourists enjoy festivals in Viet Nam. Tourists do not understand Vietnamese cultures very much. (though)
  d.
  - In Australia Christmas season is in the summer, the Australians enjoy it as much as people in European countries do. (even though)
  e.
  - Jim could see the main part of the show. He came to the show late due to the traffic jam. (although)


  f.
  b)
  c)
  d)
  e)
  II. Practice.
  Join the sentences. Use the words in brackets. (L.F3)
  b.
  - We do not have a Mother’s day in Viet Nam. Dad and I have special gifts and parties for mom on 8th March every year. (although)

  -> Although we do not have a Mother’s day in Viet Nam, Dad and I have special gifts and parties for mom on 8th March every year.
  -> Dad and I have special gifts and parties for mom on 8th March every year although we do not have a Mother’s day in Viet Nam.
  c.
  II. Practice.
  Join the sentences. Use the words in brackets. (L.F3)
  - We went to Ha Noi to watch the parade on National Day. We live in Nam Dinh. (even though)
  -> We went to Ha Noi to watch the parade on National Day even though we live in Nam Dinh.
  -> Even though we live in Nam Dinh, we went to Ha Noi to watch the parade on National Day.
  d.
  II. Practice.
  Join the sentences. Use the words in brackets. (L.F3)
  - Many tourists enjoy festivals in Viet Nam.
  Tourists do not understand Vietnamese
  cultures very much. (though)

  -> Many tourists enjoy festivals in Viet Nam
  though they do not understand Vietnamese
  cultures very much.
  -> Though many tourists do not understand
  Vietnamese cultures very much, they enjoy
  festivals in Viet Nam.
  e.
  II. Practice.
  Join the sentences. Use the words in brackets. (L.F3)
  - In Australia Christmas season is in the summer, the Australians enjoy it as much as people in European countries do. (even though)
  => Even though In Australia Christmas season is in the summer, the Australians enjoy it as much as people in European countries do.
  => The Australians enjoy it as much as people in European countries do, even though In Australia Christmas season is in the summer
  f.
  II. Practice.
  Join the sentences. Use the words in brackets. (L.F3)
  - Jim could see the main part of the show. He came to the show late due to the traffic jam. (although)


  => Jim could see the main part of the show although He came to the show late due to the traffic jam.


  => Although Jim came to the show late due to the traffic jam. He could see the main part of the show


  4/ Look at the pictures. Complete the sentences. Use the correct tense of the verbs and the information (LF4)
  a. Help / Tuan / homework
  b. Watch / TV
  c. Weather bureau / predict / fine weather
  d. Eat / lot / food
  e. Finish /letter
  4/ Look at the pictures. Complete the sentences. Use the correct tense of the verbs and the information (LF4)
  Help / Tuan / homework
  Watch / TV
  Weather bureau / predict / fine weather
  Eat / lot / food
  Finish /letter
  a. Although Mrs. Thoa was tired, ……………………………………...................
  She helped Tuan with his homework.
  b) Even though Liz has an exam tomorrow, …………………………………………………………………
  She watches TV.
  c) It rained yesterday although ……….……………
  ………………………………………………………………………
  bureau had predicted there would be fine weather.
  the weather
  d) Ba …………………………………
  though he wasn’t very hungry.
  ate a lot of food
  e) Even though the keyboard wasn’t working well, ……………………………………………………………….
  She finished the letter.
  III. Further Practice.
  Look at the pictures and complete the following sentence:
  Duong
  Although It rains heavily, he goes to school.
  III. Further Practice.
  Look at the pictures and Complete the following sentences:
  Although she wasn’t beautiful, she was an intelligent
  V- Homework
  1. Learn by heart the new forms and their use.
  2. Do exercises LF 3,4 again, and write five sentences to use ôthough / although / even thoughằ at home.
  3. Prepare new lesson: (unit 9: Gs + L & R
  Goodbye

  You get 2 points for your group
   
  Gửi ý kiến