Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lop_3.png Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Z1242751947375_66e0c057dbd7834640134a2cd15888b5.jpg IMG_20181020_125807.jpg IMG_20190127_230449.jpg Z1215775633012_1877b08efa18822e2174326566cfc430.jpg Z1182136215229_d2bf54b522da277531a82d6d4ed4e2ff.jpg IMG_20181020_123139.jpg 22547805_555502524780988_585550995_n.jpg 22237474_547304478934126_386122056_n.jpg 21903642_539973436333897_524659684_n.jpg 21291165_531372430527331_2110845612_n.jpg 14826298_373707999627109_73832355_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv WP_20170526_002.jpg AT.jpg Can_ban_Cong_phap_P1__Tai_lieu_Vo_thuat_co_truyen_Viet_Nam.flv 88ab5b9343b5acebf5a4.jpg 206ee33873319c6fc520.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Kiên Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 44. Rượu etylic

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Trường Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:33' 19-02-2013
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 28
  Số lượt thích: 0 người
  KI?M TRA BĂI CU
  H?p ch?t h?u co lă g ? H?p ch?t h?u co du?c phđn lăm m?y lo?i ?
  H?P CH?T H?U CO
  D?n xu?t c?a Hidrocacbon
  Metan ; Etilen
  Axetilen ; Benzen
  Hidrocacbon
  Chuong V :
  D?N XU?T C?A HIDROCACBON. POLIME
  Ru?u etylic, axit axetic, ch?t bĩo, glucozo, saccarozo, tinh b?t, xenlulozo, protein, ch?t d?o, to, cao su c c?u t?o nhu th? năo ? tnh ch?t vă ?ng d?ng g ?
  I. TNH CH?T V?T L:
  Băi 44: RU?U ETYLIC
  CTPT : C2H6O
  - PTK : 46
  III. TNH CH?T HA H?C:
  IV. ?NG D?NG:
  V. DI?U CH?:
  II. C?U T?O PHĐN T?:
  I. TNH CH?T V?T L:
  Băi 44: RU?U ETYLIC
  - (sgk trang 136)
  - Tr?ng thâi : lă ch?t l?ng
  - Mău s?c : khng mău
  - T? kh?i so v?i nu?c : nh? hon nu?c
  - Tnh tan trong nu?c : tan v h?n trong nu?c
  - Si ? 78,30C
  - Lă dung mi ha tan du?c nhi?u ch?t nhu iot, benzen,.
  I. TNH CH?T V?T L:
  Băi 44: RU?U ETYLIC
  - (sgk trang 136)
  - D? ru?u : lă s? ml ru?u etylic c trong 100ml h?n h?p ru?u v?i nu?c
  V d? : Ru?u 140 cho ta bi?t: trong 100ml ru?u lo?i năy ch?a 14ml ru?u etylic nguyín ch?t.
  - Do d? ru?u
  - D?ng c? dng d? do d? ru?u g?i lă ru?u k?
  V?y th? năo lă
  d? ru?u
  - D? tr? l?i cđu h?i năy, câc em hêy quan sât th nghi?m sau:
  Ru?u 140 cho ta bi?t di?u g ?
  - D? ru?u :
  I. TNH CH?T V?T L:
  Băi 44: RU?U ETYLIC
  - (sgk trang 136)
  - Cng th?c tnh d? ru?u :

  - D? ru?u :
  Trong d:
  + Do: D? ru?u (o)
  + Vr: Th? tch ru?u n.c (ml)
  + Vhh: Th? tch h?n h?p
  ru?u vă nu?c (ml)
  N?u k hi?u :
  + Do : lă d? ru?u
  + Vr : lă th? tch ru?u nguyín ch?t
  + Vhh : lă th? tch h?n h?p ru?u vă nu?c
  V?y, cng th?c d? tnh d? ru?u lă g ?
  I. TNH CH?T V?T L:
  Băi 44: RU?U ETYLIC
  - (sgk trang 136)
  - Cng th?c tnh d? ru?u :

  - D? ru?u :
  Trong d:
  + Do: D? ru?u (o)
  + Vr: Th? tch ru?u n.c (ml)
  + Vhh: Th? tch h?n h?p
  ru?u vă nu?c (ml)
  - T? (1) ta c :
  (1)
  + Vr =
  + Vhh =
  II. C?U T?O PHĐN T?:
  Băi 44: RU?U ETYLIC
  - Ru?u etylic c CTCT :

  Hay CH3 - CH2 - OH
  Em c nh?n xĩt g v? d?c di?m c?u t?o c?a phđn t? ru?u etylic ?
  II. C?U T?O PHĐN T?:
  Băi 44: RU?U ETYLIC
  - Ru?u etylic c CTCT :

  Trong pt? ru?u etylic c m?t ngt? H khng lk v?i ngt? C mă lk v?i ngt? O,
  t?o ra nhm -OH. Chnh nhm -OH năy lăm cho ru?u c t/c d?c trung.
  Hay CH3 - CH2 - OH
  OH
  III. TNH CH?T HA H?C:
  Băi 44: RU?U ETYLIC
  1. Ru?u etylic c chây khng ?
  - Ru?u etylic td m?nh v?i oxi khi d?t nng.
  - Ru?u etylic td du?c v?i Na gi?i phng kh hidro.
  2. Ru?u etylic c pu v?i Natri khng ?
  3. Ph?n ?ng v?i axit axetic:
  CH3- CH2- OH(l)
  + Na(r)
  CH3- CH2- ONa(dd)
  + H2(k)
  Natri etylat
  2
  2
  2
  H
  Na
  Na
  H2
  (s? du?c nghiín c?u ? Băi 45: Axit axetic)
  - Pu trín thu?c lo?i pu th?
  IV. ?NG D?NG:
  Băi 44: RU?U ETYLIC
  - (sgk trang 138)
  Rượu - Bia
  Pha vecni, pha nước hoa
  Giấm ăn (axit axetic)
  Cao su tổng hợp
  Dược phẩm
  C2H5OH
  V. DI?U CH?:
  Băi 44: RU?U ETYLIC
  Ru?u etylic du?c di?u ch? theo 2 câch :
  Tinh b?t
  ho?c
  du?ng
  D?a văo hi?u bi?t th?c t? em hêy cho bi?t: ru?u u?ng du?c di?u ch? b?ng câch năo ?
  Ru?u etylic
  Lín men
  Ho?c :
  Etilen
  H?U QU? C?A VI?C S? D?NG RU?U BIA QUÂ M?C
  CÂCH PHA CH? RU?U 450
  45 ml
  100 ml
  Nu?c
  Ru?u etylic
  Ru?u 450 cho bi?t di?u g ?
  Ru?u 450
  Ru?u etylic
  Ru?u 450 cho bi?t:
  Trong 100ml ru?u 450 c ch?a 45ml ru?u nguyín ch?t.
   
  Gửi ý kiến