Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lop_3.png Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Z1242751947375_66e0c057dbd7834640134a2cd15888b5.jpg IMG_20181020_125807.jpg IMG_20190127_230449.jpg Z1215775633012_1877b08efa18822e2174326566cfc430.jpg Z1182136215229_d2bf54b522da277531a82d6d4ed4e2ff.jpg IMG_20181020_123139.jpg 22547805_555502524780988_585550995_n.jpg 22237474_547304478934126_386122056_n.jpg 21903642_539973436333897_524659684_n.jpg 21291165_531372430527331_2110845612_n.jpg 14826298_373707999627109_73832355_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv WP_20170526_002.jpg AT.jpg Can_ban_Cong_phap_P1__Tai_lieu_Vo_thuat_co_truyen_Viet_Nam.flv 88ab5b9343b5acebf5a4.jpg 206ee33873319c6fc520.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Kiên Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  unit 12

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: violet
  Người gửi: Ngô Thị Kim Hồng
  Ngày gửi: 18h:14' 11-03-2014
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 49
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO THE TEACHING FESTIVAL
  WELCOME TO THE TEACHING FESTIVAL
  2009 - 2010
  6D
  
  …...............
  a lot of rice
  a little rice
  a few eggs
  a lot of eggs
  some eggs
  * Notes:
  - a lot of (lots of) = many/much
  - a few + Countable Nouns
  - a little + Uncountable Noun
  some rice
  …...............
  …...............
  …...............
  …...............
  …...............
  some rice
  a lot of rice
  a little rice
  a few eggs
  a lot of eggs
  some eggs
  * Notes:
  Ex: a) How much rice is there?
  There’s some / a lot of / a little rice.
  b) How many eggs are there?
  There are some / a lot of / a few eggs.
  2. Model sentences:
  a) How much rice is there?
  There’s ………………rice.
  b) How many eggs are there?
  There are ……………eggs.
  some
  a lot of
  a little
  some
  a lot of
  a few
  Period: 103
  Unit 16:
  MAN AND THE ENVIRONMENT
  Section: A1 - 3
  A Animals and plants
  1. Listen and repeat.
  Period: 103
  Unit 16:
  MAN AND THE ENVIRONMENT
  Section: A1 - 3
  A Animals and plants
  1. Listen and repeat.
  Period: 103
  Unit 16:
  MAN AND THE ENVIRONMENT
  Section: A1 - 3
  A Animals and plants
  1. Listen and repeat.
  2. Listen and repeat. Then answer the questions.
  * New words:
  - buffalo (n) :
  - cow (n) :
  - plow (v) :
  - pull a cart :
  - grow (v) :
  - produce (v) :
  Period: 103
  Unit 16:
  MAN AND THE ENVIRONMENT
  Section: A1 - 3
  * Networks
  ?
  ?
  ?
  animals
  ?
  ?
  milk
  Period: 103
  Unit 16:
  MAN AND THE ENVIRONMENT
  Section: A1 - 3
  * Networks
  cow
  buffalo
  pull a cart
  animals
  produce
  plow
  milk
  Period: 103
  Unit 16:
  MAN AND THE ENVIRONMENT
  Section: A1 - 3
  A Animals and plants
  1. Listen and repeat.
  2. Listen and repeat. Then answer the questions.
  * Open Prediction:
  Mr. Hai has
  1. ________________
  Mr. Hai produces
  2. ________________
  3. ________________
  4. ________________
  5. ________________
  6. ________________
  1. ________________
  2. ________________
  3. ________________
  4. ________________
  5. ________________
  Period: 97
  Unit 16:
  MAN AND THE ENVIRONMENT
  Section: A1 - 3
  A Animals and plants
  1. Listen and repeat.
  2. Listen and repeat. Then answer the questions.
  Mr. Hai is a farmer. He has some paddy fields and he produces a lot of rice. Near his house, he has a small field and he grows a few vegetables. He also has a few fruit trees. They produce a little fruit.
  Mr. Hai has some animals. He has two buffaloes. They plow the paddy fields and pull a cart. He has a few cows. They produce a little milk. He has some chickens. They produce a lot of eggs. He also has a dog and two cats.
  Period: 103
  Unit 16:
  MAN AND THE ENVIRONMENT
  Section: A1 - 3
  A Animals and plants
  1. Listen and repeat.
  2. Listen and repeat. Then answer the questions.
  * Open Prediction:
  Mr. Hai has
  1. paddy fields
  Mr. Hai produces
  2. small field
  3. fruit trees
  4. cows
  5. chickens
  6. two buffaloes
  1. rice
  2. vegetables
  3. fruit
  4. milk
  5. eggs
  Period: 103
  Unit 16:
  MAN AND THE ENVIRONMENT
  Section: A1 - 3
  A Animals and plants
  1. Listen and repeat.
  2. Listen and repeat. Then answer the questions.
  Questions:
  a/ How much rice does Mr. Hai produce?
  b/ Does he produce any vegetables?
  c/ How much fruit does he produce?
  d/ How much milk do his cows produce?
  e/ How many eggs do his chickens produce?
  Questions:
  a) How much rice does Mr. Hai produce?
  He produces a lot of rice.
  b) Does he produce any vegetables?
  Yes, he does.
  c) How much fruit does he produce?
  He produces a little fruit.
  d) How much milk do his cows produce?
  They produce a little milk.
  e) How eggs do his chickens produce?
  They produce a lot of eggs.
  potatoes
  flowers
  tomatoes
  rice
  vegetables
  onions
  some
  a few
  a little
  a lot of
  some
  a lot of
  b)
  c)
  a)
  e)
  f)
  d)
  Tape transcript:
  a) There are a lot of potatoes.
  b) There are some tomatoes.
  c) There are a lot of onions.
  d) There are a few vegetables.
  e) There is a little rice.
  f) There are some flowers.
  MAN AND ENVIRONMENT
  LUCKY NUMBERS
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  LUCKY NUMBER
  How much milk do his cows produce?
  His cows produce a little.
  How much rice does Mr. Hai produce?
  He produces a lot of rice .
  LUCKY NUMBER
  -Congratulations !
  You get 2 points for your group.
  Does he produce any vegetables?
  Yes, he does.
  How much fruit does he produce?
  He produces a little fruit.
  LUCKY NUMBER
  -Congratulations !
  You get 2 points for your group.
  How many eggs do his chickens produce?
  They produce a lot of eggs.
  Does he have a cat and two dogs?
  No, he doesn’t.
  Period: 103
  Unit 16:
  MAN AND THE ENVIRONMENT
  Section: A1 + A2
  * Grids:

  Period: 103
  Unit 16:
  MAN AND THE ENVIRONMEN
  A(1,2). Animals and plants
   Learn new words by heart
   Rewrite the answers in your notebooks.
   Do exercises in workbook.
  *Homework:
   Prepare the new lesson A(3-6)
  Thank you
  for your joining!
   
  Gửi ý kiến