Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lop_3.png Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Z1242751947375_66e0c057dbd7834640134a2cd15888b5.jpg IMG_20181020_125807.jpg IMG_20190127_230449.jpg Z1215775633012_1877b08efa18822e2174326566cfc430.jpg Z1182136215229_d2bf54b522da277531a82d6d4ed4e2ff.jpg IMG_20181020_123139.jpg 22547805_555502524780988_585550995_n.jpg 22237474_547304478934126_386122056_n.jpg 21903642_539973436333897_524659684_n.jpg 21291165_531372430527331_2110845612_n.jpg 14826298_373707999627109_73832355_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv WP_20170526_002.jpg AT.jpg Can_ban_Cong_phap_P1__Tai_lieu_Vo_thuat_co_truyen_Viet_Nam.flv 88ab5b9343b5acebf5a4.jpg 206ee33873319c6fc520.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Kiên Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 12. Kiểu xâu

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phung Kim Han
  Ngày gửi: 11h:11' 09-10-2017
  Dung lượng: 354.0 KB
  Số lượt tải: 202
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 12: KIỂU XÂU
  * Một số khái niệm
  * Cách tham chiếu đến phần tử của xâu
  1/ Khai báo
  2/ Các thao tác xử lí xâu
  a) Phép ghép xâu b) Các phép so sánh
  c) Thủ tục Delete d) Thủ tục Insert
  e) Hàm Copy f) Hàm Length
  g) Hàm Pos h) Hàm Upcase
  3/ Một số ví dụ
  Bài mới
  * Một số khái niệm
  Xâu là một dãy các kí tự trong bộ mã ASCII.
  Mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu (Kể cả dấu cách (khoảng trắng)).
  Độ dài của xâu: là số lượng kí tự trong xâu đó.
  Xâu rỗng: là xâu có độ dài bằng 0.
  Ví dụ1: Xâu A: ‘HA NOI’
  Số lượng phần tử của xâu A: 6 phần tử
  Độ dài: 6
  Ví dụ2: Xâu B: ‘’
  Số lượng phần tử của xâu B: 0 phần tử
  Độ dài: 0
  Xâu B được gọi là xâu gì?
  => Xâu B được gọi là xâu rỗng
  Xâu B có bao nhiêu phần tử?
  Độ dài của xâu B?
  * Ví dụ:
  Để xây dựng và sử dụng kiểu xâu, cần xác định:
  Tên kiểu xâu;
  Cách khai báo biến kiểu xâu;
  Số lượng kí tự của xâu;
  Các phép toán thao tác với xâu;
  Cách tham chiếu tới phần tử của xâu.
  * Cách tham chiếu đến phần tử của xâu
  Cấu trúc: [Chỉ số];
  Trong đó, chỉ số là số thứ tự của phần tử trong xâu. Kí tự đầu tiên của xâu được gọi là phần tử thứ nhất.
  Ví dụ 1: Xâu A: ‘HA NOI’

  =>
  Tham chiếu tới phần tử thứ 4: A[4]=‘N’
  Tham chiếu tới phần tử thứ 3: A[3]=‘ ’

  1/ Khai báo biến kiểu xâu
  Cấu trúc: var : string[độ dài lớn nhất của xâu];
  Trong đó: độ dài lớn nhất của xâu có thể bỏ qua. Khi đó độ dài này ngầm định là 255.
  Ví dụ 1: var Hoten: string[26];
  Ví dụ 2: var Ghichu: string;

  Cho biết độ dài lớn nhất của xâu trong ví dụ 2?
  255
  a) Phép ghép xâu:
  - Sử dụng dấu (+) để ghép nhiều xâu thành một xâu.
  - Ví dụ 1: ‘Ca’ + ‘Mau’ + ‘Que’ + ‘Toi’  kết quả: ‘CaMauQueToi’
  - Ví dụ 2: ‘Ha Noi’ + ‘ oi’
   kết quả: ‘Ha Noi oi’

  2/ Các thao tác xử lí xâu
  b) Phép so sánh:

  - Các phép so sánh (=; <; >; <=; >=;<>).
  - Quy tắc so sánh:
  + A = B nếu A giống B hoàn toàn. Vd: ‘Tin’=‘Tin’
  + A < B nếu A là đoạn đầu của B, đồng thời A và B có độ dài khác nhau.
  Vd: ‘Tin’ < ‘Tin hoc’
  + A>B nếu kí tự đầu tiên khác nhau giữa chúng kể từ trái sang trong xâu A có mã ASCII lớn hơn.
  Vd: ‘Ha noi’ > ‘Ha nam’
  Lưu ý: Phép so sánh có thứ tự ưu tiên thấp hơn phép ghép xâu.

  c) Thủ tục delete (S, vt, n)
  ‘Dat ’
  c) Thủ tục Insert (S1, S2, vt)
  ‘Tin hoc’
  c) Hàm Copy(S, vt, n)
  ‘tap’
  Củng cố bài:
  Cấu trúc khai báo biến xâu:
  var : string[độ dài lớn nhất của xâu];
  Tham chiếu đến phần tử của xâu:
  [chỉ số];
  Các thao tác xử lí xâu: phép ghép xâu, phép so sánh, thủ tục delete, thủ tục Insert, thủ tục copy....  Cho xâu a: ‘Tin hoc’ và Xâu b: ‘Lop 11A7’
  Chọn Đ nếu KQ đúng, S nếu KQ sai.
  1. Delete(a,1,4); KQ: ‘hoc’

  2. Copy(b, 1, 3); KQ: ‘11A’

  3. Insert(b,a,9); KQ: ‘Tin hoc Lop 11A7’

  4. a=b

  5. a+b KQ: ‘Tin hoc Lop 11A7’

  Đ
  Đ
  Đ
  Đ
  Đ
  S
  S
  S
  S
  S
  =>
  =>
  =>
  =>
  Chúc mừng bạn!
  Chia buồn cùng ban!
   
  Gửi ý kiến